Visoka kvaliteta proizvodov

Standard EN

Kanalete in rešetke so proizvedene v skladu s Evropskim standardom EN 1433

Lovilci ogljikovodikov so proizvedeni v skladu s Evropskim standardom EN 858-1(2)

Lovilci maščob so proizvedeni v skladu s Evropskim standardom EN 1825

MKČN- komunalne čistilne naprave so proizvedene v skladu s Evropskim standardom EN 12566-3