Referenca - DINOS v Naklem pri Kranju

Sodelovali smo pri navedenemu objektu zaradi konkurenčnosti, tehnične podpore, strokovnosti in natančnosti pri poslovnem dogovoru

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Dinos Naklo - WING 200, obr.raz.F900kN, L=600m

Referenca - KEMIS na Vrhniki

Pri tem objektu je imel kupec zelo specifične zahteve glede tesnosti kanalet. Konkurenčnost in natančnost pri poslovnem odnosu je pokazatelj tega projekta

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Kemis Vrhnika - WING 300, obr.raz.E600kN, L=150m

Referenca - DURS, Easy 100, 150m1

Kupec se je odločil na podlagi strokovnosti in tehnične rešitve !

objekt DURS Ljubljana

objekt DURS Ljubljana

Referenca - Bizovik, Smart 200, 140m1

Izvajalcu smo optimizirali rešitev in tako smo spet "pometli" s konkurenco !

Referenca objekt Bizovik, SMArt 200, 140m1

Referenca objekt Bizovik, SMArt 200, 140m1

Referenca objekt Bizovik, SMArt 200, 140m1

Referenca objekt Bizovik, SMArt 200, 140m1

Referenca objekt Bizovik, SMArt 200, 140m1

Referenca objekt Bizovik, SMArt 200, 140m1

Referenca objekt Bizovik, SMArt 200, 140m1

Referenca objekt Bizovik, SMArt 200, 140m1

Referenca - LIDL, WING 200, 136m1

Kanalete in rešetke Muflesystem !

Referenca objekt LIDL, WING 200, 136m1

Referenca objekt LIDL, WING 200, 136m1

Referenca objekt LIDL, WING 200, 136m1

Referenca objekt LIDL, WING 200, 136m1

Referenca objekt LIDL, WING 200, 136m1

Referenca objekt LIDL, WING 200, 136m1

Referenca - WTC, SMART 200, 13m1

Referenca WTC Ljubljana - brez dvoma !

Referenca objekt WTC, SMART 200, 13m1

Referenca objekt WTC, SMART 200, 13m1

Referenca objekt WTC, SMART 200, 13m1

Referenca objekt WTC, SMART 200, 13m1

Referenca objekt WTC, SMART 200, 13m1

Referenca objekt WTC, SMART 200, 13m1

Referenca - Petkovškovo nabrežje Ljubljana

Na Pekovškovem nabrežju v Ljubljani je vgrajena linijska kanaleta VIP150 z asimetrično rešetko v dolžini 458m.

Pohvala projektantu in investitorju za odlično zamisel ter izvajalcu del za odlično vgradnjo.

Referenca - Petrol Vipava

V sodelovanju s projektantom in investitorjem smo zopet našli optimalno rešitev.

Referenca - Peron Hodoš SMART 150 368m

Mejni prehod Hodoš - Lepo izdelan objekt...

Referenca - Lidl Kamnik

Referenca - Slovenska cesta Ljubljana SMART 100, 75m

Slovenska cesta - Ljubljana

Slovenska cesta - Ljubljana

Slovenska cesta - Ljubljana

Slovenska cesta - Ljubljana

Referenca - Debria Gojače, Slope 200

Slope 200

Slope 200

Slope 200

Slope 200

Slope 200

Slope 200

Referenca - BTC Hala A, Kanalete z rego

Kanalete z rego

Kanalete z rego

Kanalete z rego

Kanalete z rego

Kanalete z rego + revizijski element

Kanalete z rego + revizijski element

Kanalete z rego + revizijski element

Kanalete z rego + revizijski element

Referenca - Kamnolom Kastelec

V kamnolom Kastelec smo dobavili betonske kanalete svetle širine 500mm z LTŽ rešetko obremenilnega razreda F900kN.