Dodatne storitve

Dodatne storitve so storitve, ki jih opravimo za stranke, za katere ne posredujemo pri prodaji ali nakupu in zato niso vključene v provizijo, temveč jih opravimo na podlagi izrecnega strankinega naročila.
 

Dodatne storitve
1. priprava predloga za posamezni vpis oz. Izbris pravice v zemljiški knjigi 50,00 €
2. priprava predloga za vzpostavitev zemljiško knjižne listine 150,00 €
3. ureditev zemljiškoknjižnega stanja do 600,00 €
 4. manipulativni stroški za pridobivanje ali vlaganje listin 12,50 €
5. zemljiškoknjižni izpisek plačilo sodne takse ( po veljavni tarifi )
6. elektronski vpogled v zemljiškoknjižni izpisek plačilo sodne takse ( po veljavni tarifi )
7. načrt parcele (mapna kopija) plačilo upravne takse ( po veljavni tarifi )
8. lokacijska informacija / potrdilo o namenski rabi plačilo upravne takse ( po veljavni tarifi )
9. zagotovitev izdelave cenilnega elaborata plačilo po izstavljenem računu izvedenca;cenilca
10. sestava zahtevnejših pogodb do 300,00 €
11. sestava najemne pogodbe 250,00 €
12. ura svetovanja 60,00 €
Cene ne vključujejo 20% DDV. 

Veljavnost cenika od 1.6.2009