Vas zanima vrednost nepremičnine, ki jo nameravate prodajati ali kupiti ?

Samoiniciativno poizvedovanje ali zavajajoči podatki strokovno neusposobljenih oseb oziroma oglaševanih cen lahko povzročijo že ob začetku prodaje nepotrebno izgubo časa in denarja. Ena izmed osnovnih predpostavk za uspešno realizacijo posla je pridobitev strokovnega mnenja o tržni vrednosti nepremičnine. Takšno mnenje oziroma ocenjevanje vrednosti je oblikovano na podlagi preteklih primerljivih prodaj ter trenutnih tržnih razmer.

Nepremičninski posredniki smo vsakodnevno seznanjeni z doseženimi prodajnimi cenami ter tržnimi razmerami na določenem nepremičninskem trgu. Za oblikovanje celotnih stroškov povezanih s prodajo nepremičnine je pomembno tudi poznavanje davčnih predpisov. Samo s strokovnimi in popolnimi informacijami boste pri prodaji iztržili najvišjo ceno za svojo nepremičnino.

Na podlagi vsega navedenega, nudimo zaposleni v podjetju 2PR Nepremičnine d.o.o. svojim strankam pred pričetkom prodaje izdelavo mnenja o tržni vrednosti njihove nepremičnine.

V primeru, da potrebujete ocenitev nepremičnega premoženja za potrebe prodaje, nakupa, bančnih kreditov, za potrebe različnih sodnih, upravnih in privatnih postopkov, hipotekarnih jamstev, odmere davka pri prometu z nepremičninami, itd. vam nudimo cenitve našega pogodbenega izvedenca in cenilca:

  • France Gorše, univ.dipl.ing., sodni izvedenec in cenilec kmetijske stroke in cenilec gradbene stroke, ter predsednik združenja sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije.

ki mu lahko pišete na našo elektronsko pošto info@2pr.si